Vultr :2022年VULTR全球28个机房的官方测速地址

VULTR哪个机房速度快?VULTR哪个机房网络延迟低?VULTR测速地址是多少?

本文总结VULTR全球28个机房的官方测速地址,方便大家测试各个节点服务器的ping延时和文件下载速度。

Vultr新用户注册得免费50美元https://www.vultr.com/promo/try50/

 Vultr :2022年VULTR全球28个机房的官方测速地址

VULTR各节点服务器官方测速地址

地点 官方测试服务器地址 下载测试文件
波兰华沙 waw-pl-ping.vultr.com
法兰克福 fra-de-ping.vultr.com
瑞典斯德哥尔摩 sto-se-ping.vultr.com
荷兰阿姆斯特丹 ams-nl-ping.vultr.com
法国巴黎 par-fr-ping.vultr.com
英国伦敦 lon-gb-ping.vultr.com
马德里 mad-es-ping.vultr.com
印度德里 NCR del-in-ping.vultr.com
印度孟买 bom-in-ping.vultr.com
印度班加罗尔 blr-in-ping.vultr.com
南非约翰内斯堡 jnb-za-ping.vultr.com
韩国首尔 sel-kor-ping.vultr.com
新加坡 sgp-ping.vultr.com
日本东京 hnd-jp-ping.vultr.com
纽约(新泽西州) nj-us-ping.vultr.com
加拿大多伦多 tor-ca-ping.vultr.com
伊利诺伊州芝加哥 il-us-ping.vultr.com
美国佐治亚州亚特兰大 ga-us-ping.vultr.com
华盛顿西雅图 wa-us-ping.vultr.com
迈阿密,佛罗里达 fl-us-ping.vultr.com
得克萨斯州达拉斯 tx-us-ping.vultr.com
火奴鲁鲁,夏威夷 hon-hi-us-ping.vultr.com
巴西圣保罗 sao-br-ping.vultr.com
加州硅谷 sjo-ca-us-ping.vultr.com
加利福尼亚州洛杉矶 lax-ca-us-ping.vultr.com
墨西哥城, 墨西哥 mex-mx-ping.vultr.com
澳大利亚墨尔本 mel-au-ping.vultr.com
悉尼,澳大利亚 syd-au-ping.vultr.com

 

测速方法

Ping延时测试

直接点击表格中官方测速服务器地址即可进行全国Ping延时测试。当然,你也可以自己通过ping命令(例如日本服务器:ping hnd-jp-ping.vultr.com)测试某个指定节点的延时。(Windows用户在cmd中运行,Mac/Linux用户打开终端执行)

文件下载测试

直接点击表格中文件下载测速地址中的链接即可,100MB/1GB表示下载文件的大小。

原创文章,作者:赛福,如若转载,请注明出处:https://www.safecdn.cn/2389.html

本站不销售、不代购、不提供任何支持,仅分享网络信息,请自行辨别,请遵纪守法、文明上网。